Výpůjční doba

Každé sudé pondělí

15.00 - 17.00 hod.